สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10090' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13942,10668,21857,14023,13909,8876,9979,19633,20027,1817,14581,22114,8025,8126,17392,4745,17153,16207 Array ( [0] => 13942 [1] => 10668 [2] => 21857 [3] => 14023 [4] => 13909 [5] => 8876 [6] => 9979 [7] => 19633 [8] => 20027 [9] => 1817 [10] => 14581 [11] => 22114 [12] => 8025 [13] => 8126 [14] => 17392 [15] => 4745 [16] => 17153 [17] => 16207 )