สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10090' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19834,16197,6397,21291,12436,13968,16215,21725,12431,10614,17500,10421,12188,1832,37,18122,13935,21115 Array ( [0] => 19834 [1] => 16197 [2] => 6397 [3] => 21291 [4] => 12436 [5] => 13968 [6] => 16215 [7] => 21725 [8] => 12431 [9] => 10614 [10] => 17500 [11] => 10421 [12] => 12188 [13] => 1832 [14] => 37 [15] => 18122 [16] => 13935 [17] => 21115 )