สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10088' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19905,12375,16939,14306,19910,15249,16652,14283,19897,10893,17399,10827,17397,15829,19922,14292,16641,21320 Array ( [0] => 19905 [1] => 12375 [2] => 16939 [3] => 14306 [4] => 19910 [5] => 15249 [6] => 16652 [7] => 14283 [8] => 19897 [9] => 10893 [10] => 17399 [11] => 10827 [12] => 17397 [13] => 15829 [14] => 19922 [15] => 14292 [16] => 16641 [17] => 21320 )