สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10086' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16467,4520,10532,20776,15381,7520,10962,9966,12916,18695,4527,7943,21455,10202,10628,8333,8219,6092 Array ( [0] => 16467 [1] => 4520 [2] => 10532 [3] => 20776 [4] => 15381 [5] => 7520 [6] => 10962 [7] => 9966 [8] => 12916 [9] => 18695 [10] => 4527 [11] => 7943 [12] => 21455 [13] => 10202 [14] => 10628 [15] => 8333 [16] => 8219 [17] => 6092 )