สินค้าเหลือน้อย

2,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10076' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19057,1749,14494,20931,9935,19505,8551,21671,8262,10887,4007,3879,3456,9157,24680,3649,3659,10458 Array ( [0] => 19057 [1] => 1749 [2] => 14494 [3] => 20931 [4] => 9935 [5] => 19505 [6] => 8551 [7] => 21671 [8] => 8262 [9] => 10887 [10] => 4007 [11] => 3879 [12] => 3456 [13] => 9157 [14] => 24680 [15] => 3649 [16] => 3659 [17] => 10458 )