สินค้าหมด

600 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10074' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10071,2296,5267,2292,222,6737,2290,2287,2699,2291,7480,10601,10075,2293,7067,2297,12896,12239 Array ( [0] => 10071 [1] => 2296 [2] => 5267 [3] => 2292 [4] => 222 [5] => 6737 [6] => 2290 [7] => 2287 [8] => 2699 [9] => 2291 [10] => 7480 [11] => 10601 [12] => 10075 [13] => 2293 [14] => 7067 [15] => 2297 [16] => 12896 [17] => 12239 )