สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10069' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15904,19359,9522,8296,4125,4258,22337,4249,1156,4129,4116,10068,9268,4781,12999,13000,4330,3955 Array ( [0] => 15904 [1] => 19359 [2] => 9522 [3] => 8296 [4] => 4125 [5] => 4258 [6] => 22337 [7] => 4249 [8] => 1156 [9] => 4129 [10] => 4116 [11] => 10068 [12] => 9268 [13] => 4781 [14] => 12999 [15] => 13000 [16] => 4330 [17] => 3955 )