สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10069' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4120,12998,4252,4256,770,15584,1165,1155,4781,2337,13001,775,9519,3594,768,9522,5060,1947 Array ( [0] => 4120 [1] => 12998 [2] => 4252 [3] => 4256 [4] => 770 [5] => 15584 [6] => 1165 [7] => 1155 [8] => 4781 [9] => 2337 [10] => 13001 [11] => 775 [12] => 9519 [13] => 3594 [14] => 768 [15] => 9522 [16] => 5060 [17] => 1947 )