มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10060' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19836,5939,19293,20592,13401,18650,14722,4836,21146,10439,15693,19420,15839,13399,7388,5210,11492,3210 Array ( [0] => 19836 [1] => 5939 [2] => 19293 [3] => 20592 [4] => 13401 [5] => 18650 [6] => 14722 [7] => 4836 [8] => 21146 [9] => 10439 [10] => 15693 [11] => 19420 [12] => 15839 [13] => 13399 [14] => 7388 [15] => 5210 [16] => 11492 [17] => 3210 )