มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10060' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11721,18357,15887,10474,8651,19408,11288,21146,14724,20589,18926,5211,14728,13379,13403,13478,10971,8832 Array ( [0] => 11721 [1] => 18357 [2] => 15887 [3] => 10474 [4] => 8651 [5] => 19408 [6] => 11288 [7] => 21146 [8] => 14724 [9] => 20589 [10] => 18926 [11] => 5211 [12] => 14728 [13] => 13379 [14] => 13403 [15] => 13478 [16] => 10971 [17] => 8832 )