มีสินค้า

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10051' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10932,12322,8194,9989,7293,4935,5287,22244,19302,16607,7306,9355,4522,14189,21029,8444,5291,21051 Array ( [0] => 10932 [1] => 12322 [2] => 8194 [3] => 9989 [4] => 7293 [5] => 4935 [6] => 5287 [7] => 22244 [8] => 19302 [9] => 16607 [10] => 7306 [11] => 9355 [12] => 4522 [13] => 14189 [14] => 21029 [15] => 8444 [16] => 5291 [17] => 21051 )