สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10046' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3981,15034,20266,3634,6268,14314,3523,20298,3998,9169,4540,10854,12476,14449,21703,6074,1584,4691 Array ( [0] => 3981 [1] => 15034 [2] => 20266 [3] => 3634 [4] => 6268 [5] => 14314 [6] => 3523 [7] => 20298 [8] => 3998 [9] => 9169 [10] => 4540 [11] => 10854 [12] => 12476 [13] => 14449 [14] => 21703 [15] => 6074 [16] => 1584 [17] => 4691 )