สินค้าหมด

150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10034' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15562,8861,4111,21442,19948,20166,20896,20844,4290,21195,23491,19121,8634,1173,21745,21456,9163,23720 Array ( [0] => 15562 [1] => 8861 [2] => 4111 [3] => 21442 [4] => 19948 [5] => 20166 [6] => 20896 [7] => 20844 [8] => 4290 [9] => 21195 [10] => 23491 [11] => 19121 [12] => 8634 [13] => 1173 [14] => 21745 [15] => 21456 [16] => 9163 [17] => 23720 )