สินค้าหมด

150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10034' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23720,8577,9195,6762,22993,8619,9248,20845,22335,8506,3614,7068,5712,11446,15579,21745,9256,1185 Array ( [0] => 23720 [1] => 8577 [2] => 9195 [3] => 6762 [4] => 22993 [5] => 8619 [6] => 9248 [7] => 20845 [8] => 22335 [9] => 8506 [10] => 3614 [11] => 7068 [12] => 5712 [13] => 11446 [14] => 15579 [15] => 21745 [16] => 9256 [17] => 1185 )