สินค้าหมด

800 BAHT
3 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 3 )