สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10032' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17493,21290,20338,16193,2217,8035,20572,18916,8986,7984,19811,10668,336,10372,13858,19829,12502,19813 Array ( [0] => 17493 [1] => 21290 [2] => 20338 [3] => 16193 [4] => 2217 [5] => 8035 [6] => 20572 [7] => 18916 [8] => 8986 [9] => 7984 [10] => 19811 [11] => 10668 [12] => 336 [13] => 10372 [14] => 13858 [15] => 19829 [16] => 12502 [17] => 19813 )