สินค้าหมด

1,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10030' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13564,16212,21575,19824,9428,13886,10437,18651,13980,22359,21156,6401,1777,22316,21725,18166,17151,15434 Array ( [0] => 13564 [1] => 16212 [2] => 21575 [3] => 19824 [4] => 9428 [5] => 13886 [6] => 10437 [7] => 18651 [8] => 13980 [9] => 22359 [10] => 21156 [11] => 6401 [12] => 1777 [13] => 22316 [14] => 21725 [15] => 18166 [16] => 17151 [17] => 15434 )