สินค้าเหลือน้อย

2,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10030' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18766,6820,10029,11719,18916,13550,21776,19168,10422,13868,10093,19985,8042,20571,21847,21857,10021,16191 Array ( [0] => 18766 [1] => 6820 [2] => 10029 [3] => 11719 [4] => 18916 [5] => 13550 [6] => 21776 [7] => 19168 [8] => 10422 [9] => 13868 [10] => 10093 [11] => 19985 [12] => 8042 [13] => 20571 [14] => 21847 [15] => 21857 [16] => 10021 [17] => 16191 )