สินค้าหมด

1,800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10028' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8299,10483,8875,1822,10090,21133,13785,17493,18909,16973,2198,21855,14624,20565,22676,21292,21,10422 Array ( [0] => 8299 [1] => 10483 [2] => 8875 [3] => 1822 [4] => 10090 [5] => 21133 [6] => 13785 [7] => 17493 [8] => 18909 [9] => 16973 [10] => 2198 [11] => 21855 [12] => 14624 [13] => 20565 [14] => 22676 [15] => 21292 [16] => 21 [17] => 10422 )