สินค้าเหลือน้อย

5,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10022' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19815,11718,5949,8299,20566,20495,8491,14165,18303,6391,4407,10093,1778,18158,1796,13905,22988,5116 Array ( [0] => 19815 [1] => 11718 [2] => 5949 [3] => 8299 [4] => 20566 [5] => 20495 [6] => 8491 [7] => 14165 [8] => 18303 [9] => 6391 [10] => 4407 [11] => 10093 [12] => 1778 [13] => 18158 [14] => 1796 [15] => 13905 [16] => 22988 [17] => 5116 )