สินค้าเหลือน้อย

5,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10022' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9503,16321,21014,1830,1851,12928,4486,4568,16226,1801,8462,18766,20593,16193,9111,10359,1778,2663 Array ( [0] => 9503 [1] => 16321 [2] => 21014 [3] => 1830 [4] => 1851 [5] => 12928 [6] => 4486 [7] => 4568 [8] => 16226 [9] => 1801 [10] => 8462 [11] => 18766 [12] => 20593 [13] => 16193 [14] => 9111 [15] => 10359 [16] => 1778 [17] => 2663 )