สินค้าเหลือน้อย

5,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10022' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7855,18323,11727,19732,8042,21532,14682,337,8881,23056,17509,13769,2196,81,22668,22316,14076,14955 Array ( [0] => 7855 [1] => 18323 [2] => 11727 [3] => 19732 [4] => 8042 [5] => 21532 [6] => 14682 [7] => 337 [8] => 8881 [9] => 23056 [10] => 17509 [11] => 13769 [12] => 2196 [13] => 81 [14] => 22668 [15] => 22316 [16] => 14076 [17] => 14955 )