สินค้าเหลือน้อย

5,250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10021' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16149,18120,5949,16189,4341,21574,2150,6392,10914,13855,9500,5951,4323,21628,341,20495,6937,16188 Array ( [0] => 16149 [1] => 18120 [2] => 5949 [3] => 16189 [4] => 4341 [5] => 21574 [6] => 2150 [7] => 6392 [8] => 10914 [9] => 13855 [10] => 9500 [11] => 5951 [12] => 4323 [13] => 21628 [14] => 341 [15] => 20495 [16] => 6937 [17] => 16188 )