สินค้าเหลือน้อย

4,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10021' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22110,13956,14899,21595,13908,10055,19476,21846,4395,5039,16216,329,7549,20394,11078,1812,124,18791 Array ( [0] => 22110 [1] => 13956 [2] => 14899 [3] => 21595 [4] => 13908 [5] => 10055 [6] => 19476 [7] => 21846 [8] => 4395 [9] => 5039 [10] => 16216 [11] => 329 [12] => 7549 [13] => 20394 [14] => 11078 [15] => 1812 [16] => 124 [17] => 18791 )