มีสินค้า

120 BAHT
add to cart

ใช้สำหรับติดตกแต่ง Plamo Gundam หรือสินค้า Plastic Kit อื่นๆ

วิธีใช้
- ตัดส่วนที่ต้องการนำไปแช่น้ำประมาณ 30 วินาที จนชิ้นดีคอลเริ่มร่อนออกจากแผ่นรอง
- เลื่อนดีคอลออกจากแผ่นรอง วางบนตัวโมเดล (ควรใช้แหนบและคอตตอนบัดในการช่วย) รอให้แห้งสนิท

ข้อแนะนำ
ควรใช้น้ำยาเคลือบดีคอลหรือพ่นสเปรย์เคลียร์ทับชิ้นงานที่ติด เพื่อความติดคงทนระหว่างดีคอลและโมเดล

/
q select pid from dex_product where pid<>'10020' and ( pcharacter='174' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5201,7115,19989,10273,9120,4547,4132,7372,11589,11588,4136,11590,3906 Array ( [0] => 5201 [1] => 7115 [2] => 19989 [3] => 10273 [4] => 9120 [5] => 4547 [6] => 4132 [7] => 7372 [8] => 11589 [9] => 11588 [10] => 4136 [11] => 11590 [12] => 3906 )