มีสินค้า

120 BAHT
add to cart

ใช้สำหรับติดตกแต่ง Plamo Gundam หรือสินค้า Plastic Kit อื่นๆ

วิธีใช้
- ตัดส่วนที่ต้องการนำไปแช่น้ำประมาณ 30 วินาที จนชิ้นดีคอลเริ่มร่อนออกจากแผ่นรอง
- เลื่อนดีคอลออกจากแผ่นรอง วางบนตัวโมเดล (ควรใช้แหนบและคอตตอนบัดในการช่วย) รอให้แห้งสนิท

ข้อแนะนำ
ควรใช้น้ำยาเคลือบดีคอลหรือพ่นสเปรย์เคลียร์ทับชิ้นงานที่ติด เพื่อความติดคงทนระหว่างดีคอลและโมเดล

/
q select pid from dex_product where pid<>'10019' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17031,5271,5131,2969,5503,11761,4333,9118,3074,4276,11520,22453,22450,22454,3684,9487,22449,1713 Array ( [0] => 17031 [1] => 5271 [2] => 5131 [3] => 2969 [4] => 5503 [5] => 11761 [6] => 4333 [7] => 9118 [8] => 3074 [9] => 4276 [10] => 11520 [11] => 22453 [12] => 22450 [13] => 22454 [14] => 3684 [15] => 9487 [16] => 22449 [17] => 1713 )