มีสินค้า

160 BAHT
add to cart

ใช้สำหรับติดตกแต่ง Plamo Gundam หรือสินค้า Plastic Kit อื่นๆ

วิธีใช้
- ตัดส่วนที่ต้องการนำไปแช่น้ำประมาณ 30 วินาที จนชิ้นดีคอลเริ่มร่อนออกจากแผ่นรอง
- เลื่อนดีคอลออกจากแผ่นรอง วางบนตัวโมเดล (ควรใช้แหนบและคอตตอนบัดในการช่วย) รอให้แห้งสนิท

ข้อแนะนำ
ควรใช้น้ำยาเคลือบดีคอลหรือพ่นสเปรย์เคลียร์ทับชิ้นงานที่ติด เพื่อความติดคงทนระหว่างดีคอลและโมเดล

/
q select pid from dex_product where pid<>'10019' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1713,23067,5131,5271,5598,10882,5418,3074,9117,17031,9487,11761,2969,4093,22450,3073,5199,9486 Array ( [0] => 1713 [1] => 23067 [2] => 5131 [3] => 5271 [4] => 5598 [5] => 10882 [6] => 5418 [7] => 3074 [8] => 9117 [9] => 17031 [10] => 9487 [11] => 11761 [12] => 2969 [13] => 4093 [14] => 22450 [15] => 3073 [16] => 5199 [17] => 9486 )