สินค้าหมด

120 BAHT

ใช้สำหรับติดตกแต่ง Plamo Gundam หรือสินค้า Plastic Kit อื่นๆ

วิธีใช้
- ตัดส่วนที่ต้องการนำไปแช่น้ำประมาณ 30 วินาที จนชิ้นดีคอลเริ่มร่อนออกจากแผ่นรอง
- เลื่อนดีคอลออกจากแผ่นรอง วางบนตัวโมเดล (ควรใช้แหนบและคอตตอนบัดในการช่วย) รอให้แห้งสนิท

ข้อแนะนำ
ควรใช้น้ำยาเคลือบดีคอลหรือพ่นสเปรย์เคลียร์ทับชิ้นงานที่ติด เพื่อความติดคงทนระหว่างดีคอลและโมเดล

/
q select pid from dex_product where pid<>'10017' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5855,1621,8311,4331,3958,4790,3580,7477,10541,4796,4794,12810,6006,9595,4793,6004,9596,9635 Array ( [0] => 5855 [1] => 1621 [2] => 8311 [3] => 4331 [4] => 3958 [5] => 4790 [6] => 3580 [7] => 7477 [8] => 10541 [9] => 4796 [10] => 4794 [11] => 12810 [12] => 6006 [13] => 9595 [14] => 4793 [15] => 6004 [16] => 9596 [17] => 9635 )