สินค้าเหลือน้อย

160 BAHT
add to cart

ใช้สำหรับติดตกแต่ง Plamo Gundam หรือสินค้า Plastic Kit อื่นๆ

วิธีใช้
- ตัดส่วนที่ต้องการนำไปแช่น้ำประมาณ 30 วินาที จนชิ้นดีคอลเริ่มร่อนออกจากแผ่นรอง
- เลื่อนดีคอลออกจากแผ่นรอง วางบนตัวโมเดล (ควรใช้แหนบและคอตตอนบัดในการช่วย) รอให้แห้งสนิท

ข้อแนะนำ
ควรใช้น้ำยาเคลือบดีคอลหรือพ่นสเปรย์เคลียร์ทับชิ้นงานที่ติด เพื่อความติดคงทนระหว่างดีคอลและโมเดล

/
q select pid from dex_product where pid<>'10017' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3467,3859,5976,9107,9595,18306,7064,4796,3871,7365,4707,9592,4801,1178,3214,4331,9094,3958 Array ( [0] => 3467 [1] => 3859 [2] => 5976 [3] => 9107 [4] => 9595 [5] => 18306 [6] => 7064 [7] => 4796 [8] => 3871 [9] => 7365 [10] => 4707 [11] => 9592 [12] => 4801 [13] => 1178 [14] => 3214 [15] => 4331 [16] => 9094 [17] => 3958 )