สินค้าหมด

2,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10007' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3656,2469,10441,20786,22383,3254,14792,4856,1613,11526,11100,22197,2816,19054,6958,5711,16115,6653 Array ( [0] => 3656 [1] => 2469 [2] => 10441 [3] => 20786 [4] => 22383 [5] => 3254 [6] => 14792 [7] => 4856 [8] => 1613 [9] => 11526 [10] => 11100 [11] => 22197 [12] => 2816 [13] => 19054 [14] => 6958 [15] => 5711 [16] => 16115 [17] => 6653 )