สินค้าหมด

2,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'10007' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6072,2715,2368,15961,4847,6424,2676,21241,8924,2948,2678,17234,7334,6261,5707,10148,6476,20629 Array ( [0] => 6072 [1] => 2715 [2] => 2368 [3] => 15961 [4] => 4847 [5] => 6424 [6] => 2676 [7] => 21241 [8] => 8924 [9] => 2948 [10] => 2678 [11] => 17234 [12] => 7334 [13] => 6261 [14] => 5707 [15] => 10148 [16] => 6476 [17] => 20629 )