มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10499,11732,20046,18681,20048,11738,20043,10691,10500,9827,9994,20047,20044,9992,19621,10502,10693,18677 Array ( [0] => 10499 [1] => 11732 [2] => 20046 [3] => 18681 [4] => 20048 [5] => 11738 [6] => 20043 [7] => 10691 [8] => 10500 [9] => 9827 [10] => 9994 [11] => 20047 [12] => 20044 [13] => 9992 [14] => 19621 [15] => 10502 [16] => 10693 [17] => 18677 )