มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20046,18675,9998,24239,10498,9992,10497,21869,20049,10499,11731,10502,18672,10691,18680,22211,10501,10693 Array ( [0] => 20046 [1] => 18675 [2] => 9998 [3] => 24239 [4] => 10498 [5] => 9992 [6] => 10497 [7] => 21869 [8] => 20049 [9] => 10499 [10] => 11731 [11] => 10502 [12] => 18672 [13] => 10691 [14] => 18680 [15] => 22211 [16] => 10501 [17] => 10693 )