มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19621,11729,18680,11731,9992,9827,18672,9316,10502,9995,9993,9996,20043,20048,15823,10498,9312,22211 Array ( [0] => 19621 [1] => 11729 [2] => 18680 [3] => 11731 [4] => 9992 [5] => 9827 [6] => 18672 [7] => 9316 [8] => 10502 [9] => 9995 [10] => 9993 [11] => 9996 [12] => 20043 [13] => 20048 [14] => 15823 [15] => 10498 [16] => 9312 [17] => 22211 )