มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10500,10690,9996,10689,20048,22211,18680,18672,11730,20047,11732,18677,10498,20046,10499,20042,9316,18678 Array ( [0] => 10500 [1] => 10690 [2] => 9996 [3] => 10689 [4] => 20048 [5] => 22211 [6] => 18680 [7] => 18672 [8] => 11730 [9] => 20047 [10] => 11732 [11] => 18677 [12] => 10498 [13] => 20046 [14] => 10499 [15] => 20042 [16] => 9316 [17] => 18678 )