มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9312,20046,10692,18675,18681,20045,9316,10693,9996,11734,11731,9999,10501,9315,9998,10497,20042,18672 Array ( [0] => 9312 [1] => 20046 [2] => 10692 [3] => 18675 [4] => 18681 [5] => 20045 [6] => 9316 [7] => 10693 [8] => 9996 [9] => 11734 [10] => 11731 [11] => 9999 [12] => 10501 [13] => 9315 [14] => 9998 [15] => 10497 [16] => 20042 [17] => 18672 )