อนิเมะ มูฟวี่ , ภาพยนตร์ , Mobile Suit Gundam 00 , Dream Express [DEX] Co.,Ltd.

ดีวีดี โมบิลสูท กันดั้ม ดับเบิ้ลโอ สเปเชี่ยล อิดิชั่น 1 เซเลสเชี่ยล บีอิ้ง แผ่น 2

99
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
400

Barcode: 8856711034900
DVD

ปีค.ศ.2307 เซเลสเชี่ยล บีอิ้งกองกาลังติดอาวุธได้เริ่มทาการเปลี่ยนแปลงโลก เพื่อทาให้สงครามที่เกิดขึ้นหลายแห่งนามันไปสู่จุดจบ

เพื่อนาพา 3 ขั้วอานาจใหญ่ของโลกนี้หันหน้ามาจับมือซึ่งกันและกัน แต่การใช้กาลังติดอาวุธเข้าหยุดยั้งนั้น มันได้นาพาความโกรธแค้น,

เกลียดชัง ต่างๆ ของผู้คน มุ่นหน้าหันไปหาเซเลสเชี่ยล บีอิ้งเสียแล้ว

สินค้าที่น่าสนใจ