ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , สมุดโน้ต , Gundam Series , DEXTREME

สมุดโน๊ตสันห่วง Zeon

100
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
119

Barcode: 8856711083106
สมุดปกห่วง

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน80แผ่น 160 หน้า หน้าปกผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ด 128 แกรม ปั๊มฟรอยด์

สินค้าที่น่าสนใจ