ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , หน้ากาก , Dragon Quest , Cospa

Dragon Quest The Adventure of Dai Crocodine the Beast King Sleep Mask

Product Code :
560
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode: 4549970207799
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 22 พฤษภาคม 2021 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ สิงหาคม 2021

-Maybe you can become [crocodine] !?
-Official drawn illustration eye mask!

-[Crocodine], which has the eyesight suitable for the name of the Beast King, is officially drawn!

-Supports a comfortable sleep. The three-dimensional structure fits the eyes and nose!
-The back side uses pile fabric. It is soft and comfortable to support a comfortable sleep.
-The nose cushion using low-resilience urethane fits tightly.
--Three-dimensional structure blocks light from gaps.
-Adopts a rubber band with velcro. Adjustable size, stress-free comfort. It doesn't hurt my ears either.
――It is useful for moving airplanes and bullet trains, taking a nap during breaks, etc.
-Highly light-shielding, recommended for naps in bright places.

--Size: (approx.) 21.5cm x 11.5cm Perimeter 53-62cm Unisex free size
--Material: Outer material: Polyester Lining: Cotton Filling: Polyurethane

สินค้าที่น่าสนใจ