ของสะสม ฟิกเกอร์ , Scale Figure , Good Smile Company

Guilty Princess PLAMAX GP-03 Guilty Princess Maidroid Chloe

Product Code :
2320
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode: 4545784012420
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 26 เมษายน 2021 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ ธันวาคม 2021

The cool, composed leader of the maids!

The third model in the new plastic model series "Guilty Princess" by Tony x Max Factory is Maidroid Chloe!

  • The model is based on designs by Tony and created by Max Factory.
  • This model kit makes use of snap-fit connections for easy assembly.
  • A flexible plastic is used in specific areas, allowing proportions to be kept without compromising posability.
  • Three pre-painted face plates including a standard face plate, a smiling face plate and a smiling face plate with closed eyes are included.
  • A blank face plate and eye decals are included as well.
  • She comes with her Vacuum Cleaner Type Weapon "Exterminator", an energy cartridge, a long ponytail hair part, a long ribbon, a bonnet and an interchangeable front hair part.
  • PLAMAX Maidroid Miao's (sold separately) Broom Type Weapon "Mobile Artillery Broom Striker" can be combined with the Exterminator to create the Combined Heavy Electric Cannon.
  • Hand parts are made from PVC.
  • An articulated stand is included to display the plastic model in a variety of poses.

 

Specifications

- PS&ABS assemblable non-scale plastic model kit. Approximately 160mm in height.

สินค้าที่น่าสนใจ