ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , Hololive

Hololive - Inugami Korone 2nd anniversary Goods complete pack

Product Code :
7600
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00

Barcode:
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 14 พฤษภาคม 2021 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ ตุลาคม 2021

◇ Commemorative goods 4 types set

・ Breast mouse pad draw by フカヒレ先生

(Size: approx. H270 x W220mm)

・ Korone Korone Design "Matching Blanket with Koro-san"

(Size: Approx. H70 x W100cm Material: Fleece)

・ Always together! Hosoinu & Korone Suki Plush Keychain

(Size: approx. H120 x W120mm)

・ 3 connection Korone metal key chain

(Size: 1 piece approx. H30 x W30mm Material: Metal)

・ Inugami Korone Design Korone Suki Certificate!

(Size: Approx. H54.0 x W85.6mm Material: Plastic, Paper)

 

The following benefits are included when you purchase this set.

★ Illustration postcard drawn by Mr. Fukahire with a special autograph on the 2nd anniversary of Inugami Korone

* The autograph of Inugami Korone is not included here.* Orders may be closed as soon as the specified production quantity is reached. Please note.

สินค้าที่น่าสนใจ