ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , สแตนดี้ , Hololive

hololive 1st Generation 3rd Anniversary LIVE from 1st - Acrylic diorama

Product Code : https://items-store.jp/s/ectp05/page/CT-00003?ima=3117#/
1920
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode:
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 26 เมษายน 2021 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ สิงหาคม 2021

Size:A4
Material: acrylic
Please deform the first generation members cutely and let them stand on the stage of the set!
Let's freely change the position and create your own stage!

สินค้าที่น่าสนใจ