ของสะสม ฟิกเกอร์ , Scale Figure , My Hero Academia , Takaratomy

My Hero Academia ConneColle Midoriya Uraraka School Uniform Ver

Product Code :
3920
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode: 4573347242977
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 9 พฤษภาคม 2021 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กันยายน 2021

--From the "My Hero Academia" series, the main character [Izuku Midoriya]'s classmate [Ochako Reihi] has arrived!
――We have reproduced the scene of going to school cheerfully and vigorously wearing the uniform of Yuei High School.
――Please pay attention to Ochako who raises her right hand and greets her friends with a smile.
-[My Hero Academia] Please connect with the common pedestal of the series and enjoy the school attendance scene with your favorite character.

[What is connection]
――Belfine's new figure series, Connect Collection, [Konekore], which allows you to further enhance the world view of your work by connecting the pedestals, is now available!
――The first memorable event is the uniform version of Hiroaka Yuei High School, with five bodies, [Izuku Midoriya], [Katsuki Bakugo], [Ochako Reihi], [Shoto Todoroki], and [Baiu Frog]. Released!

--Prototype production: Milo
--Coloring production: Hima-san

สินค้าที่น่าสนใจ