ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , เข็มกลัด , Love Live! Sunshine!! , Bandai Visual

Love Live! Sunshine!! School Idol STORE Official Tin Button vol.13

600
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode:
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ เมษายน 2021

From the series official store "Love Live! School idol STORE", tin button set which includes illustration of each member wearing steampunk-like costume, furisode which is Japanese traditional clothes and so on will be released!

【Tin Button】
Size : 4.4 cm x 4.4 cm
Material : Paper, tin plate with back paper
Made in Japan

"Tin Button"
● The target age of this product is 15 years or older. Never give to children under 15 years of age.
● Do not use for anything other than its intended purpose.
● Use and store out of reach of small children to prevent accidental use.
● Due to the function of this product, there is a pin on it, which may damage the surface or cause perforated damage depending on the fabric, such as vinyl products.
● When not in use, store with care for pins.
● Do not use in places with high temperatures and humidity and in direct sunlight.

"Back Paper"
● We do not exchange due to damage of back paper.
We appreciate your understanding.

สินค้าที่น่าสนใจ