หนังสือ , ไลท์โนเวล

[ไลท์โนเวล] ขอต้อนรับสู่ห้องเรียนฯ(เฉพาะ)ยอดคน เล่ม 3

325
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00

Barcode: 9786164640337

หลังผ่านพ้นการสอบปลายภาคก็เข้าสู่ช่วงวันหยุดฤดูร้อน สิ่งที่โรงเรียนมัธยมปลายโคโดอิคุเซเตรียมไว้ให้พวกคิโยทากะก็คือ
การท่องเที่ยวล่องเรือสำราญเป็นเวลาสองสัปดาห์ ทุกคนต่างยินดีปรีดา
ทว่าโรงเรียนซึ่งยึดหลักประเมินคุณค่าด้วยความสามารถที่แท้จริงโดยสมบูรณ์อย่างโรงเรียนนี้ย่อมไม่ได้วางแผนให้เป็นการท่องเที่ยวตามปกติอยู่แล้ว
เรือเดินทางมาถึงเกาะร้อง ทางโรงเรียนประกาศว่าจะจัดการสอบพิเศษ ครั้งแรกประจำปีการศึกษานี้ขึ้นที่นั่น
ในรูปแบบของเกมเซอร์ไววัล นักเรียนสามารถซื้อวัตภุยังชีพด้วยแต้มที่ได้รับเพื่อการสอบ
แต่แต้มที่รักษาไว้ได้จนจบการสอบจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่สองเป็นต้นไป
ห้อง D ซึ่งอยู่อันดับโหล่วางแผนจะใช้ชีวิตในเกมเซอร์ไววัล โดยไม่ใช้แต้มเพื่อจะได้ย่นระยะห่างกับห้องอับดับสูง
แต่การสอบพิเศษก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่คิด!?

สินค้าที่น่าสนใจ