ของสะสม ฟิกเกอร์ , Scale Figure , Good Smile Company

Black Rock Shooter Black Rock Shooter Inexhaustible Ver

8460
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode: 4580416942409
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 21 มีนาคม 2021 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ พฤษภาคม 2022

10th BRS inexhaustible

Presenting a brand new scale figure from "BLACK ROCK SHOOTER".
Based on the 10th Anniversary illustration "10th BRS inexhaustible", the figure features Black Rock Shooter stood atop the Rock Cannon as it fires into the ground with a brilliant blue light.

The base features a light source that acts as indirect lighting for the whole figure. The faint glow of the crystallized blue flames and her mechanical wings have been faithfully brought into figure form.

▼Special Site
https://special.goodsmile.info/brs_inexhaustible/en/

Specifications

Painted 1/8th scale ABS&PVC complete product with stand included.
USB Cable included (USB Type-A to Micro-B).
*USB cable can be plugged into USB power source to turn on lighting.
Approximately 460mm in height.

สินค้าที่น่าสนใจ