ของสะสม ฟิกเกอร์ , Scale Figure , ALTER

Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book Plachta

7560
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode: 4560228204544
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 12 มกราคม 2021 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ ธันวาคม 2021
Specifications
PVC Pre-painted Complete Figure
Scale: 1/7
Size: Approx. H130mm

[Set Contents]
-Main figure
-Base
Details
Sculptor: Munetoshi Makio
Paintwork: Nanami Tetsumori

Plachta, the girl proficient in alchemy knowledge from "Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book", is turned into a figure as she looks back with a book in her hand.
Her distinctive eyes are painted with depth and her cute slightly opened mouth looks as if she is about to talk to you. The leotard-like costume creates a bright contrast with her soft-looking skin and, even though it's white, it looks almost transparent thanks to the pale blue and purple shadows painted on it. Intricate parts such as frills, the leather belt and decorations are also sculpted with care, while the glossy hair made with translucent parts and the winding key at the tip of the tail create a fantastical atmosphere.
The old book she holds in her right hand is in the shape of Plachta the first time she met Sophie and captures the universe of the game.
Copyright
สินค้าที่น่าสนใจ