ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , ปลอกหมอน , Hololive , Hololive

Hololive - [Yukihana Lamy Birthday Voice 2020] Body pillow cover drawn by HAONI-sensei

5070
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode:
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 18 ธันวาคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ เมษายน 2021

《Item Description》
Price: 10,000 yen (Shipping fee not included)
(Size: Approx W500×1,600mm)

สินค้าที่น่าสนใจ