ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , Hololive , Hololive

Hololive - [Nekomata Okayu 600,000 subscribers commemorative voice] goods complete set (With handwritten autograph)

10100
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode:
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 4 ธันวาคม 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ เมษายน 2021

***สินค้านี้ไม่สามารถรับเสียงพิเศษจากต่างประเทศได้***

◇ Commemorative goods 2 types set
・ Blanket drawn by ksk-sensei
(Size: Approx. 700 x 1,000 mm Material: Fleece)
・ Breast mouse pad drawn by ksk-sensei
(Size: Approx. W260 x H330 mm)

《Benefits》
★ Benefit : Nekomata Okayu handwritten autographed "Illustration postcard drawn by KSK-sensei"
-Includes two types of postcard designs and . Of these, only the design has a handwritten autograph of Nekomata Okayu.

สินค้าที่น่าสนใจ