ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , ป้ายผ้าแขวน , Hololive

Hololive - [Made to order, including postcard with replica autograph] Himemori Luna Birthday Commemorative goods full set

6590
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode:
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 13 พฤศจิกายน 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กุมภาพันธ์ 2021

***สินค้านี้ไม่สามารถรับเสียงพิเศษจากต่างประเทศได้***

《Set contents》
◇ Commemorative goods
・ B2 tapestry drawn by Shigure Ui-sensei

The following benefits are included when you purchase this set.
★ Benefit: "Illustration postcard drawn by Shigure Ui-sensei” with foil stamping replica autograph of Himemori Luna
* Please note that the autograph of postcard is not hand written but replica sign.
* This product is made to order manufacturing.

สินค้าที่น่าสนใจ