ของเล่น , Masked Rider Saber , Bandai

Weapon Display Daiza

1320
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
เลยกำหนดสั่งซื้อแล้ว

Barcode:
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้าประมาณ กุมภาพันธ์ 2021

It is a dedicated pedestal that can be used to decorate weapons and toys.
It is possible to adjust the height by rearranging the attached adjustment parts and the width of the support according to the mounting position of the support parts.
In addition, it is possible to stack up to two pedestals by using the attached expansion parts.
It can also be displayed on top of the separately sold display pedestal ver.2.
* It may not be possible to decorate depending on the shape of the toy to be attached.

set content
Weapon display pedestal body ... 1
Adjust parts (large) ... 3
Adjust parts (small) ... 3
Adjust parts (diagonal) ... 1
Expansion parts ... 4
Holding parts ... 2
Prop parts ... 2
Instruction manual ... 1

Product size
H approx. 15 mm x W approx. 205 mm x D approx. 125 mm
* Please secure a display location in consideration of the size of the weapon item to be displayed.

Product material
Weapon display pedestal body ... ABS
Each part ... ABS

Target age
15 years and over

สินค้าที่น่าสนใจ