ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , เข็มกลัด , Love Live! Sunshine!! , Bandai

Love Live! Sunshine!! School Idol STORE Official Tin Button vol.10

600
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00

Barcode:
สินค้าปิดรับออเดอร์วันที่ 28 กันยายน 2020 / กำหนดจัดส่งสินค้า มกราคม 2021

From the series official store "Love Live! School idol Store", tin button set of each member will be released!
The illustration of tin buttons are not only from "Koini Naritai AQUARIUM", but also other shots of each member wearing swimming wear.

 

"Tin Button"
● The target age of this product is 15 years or older. Never give to children under 15 years of age.
● Do not use for anything other than its intended purpose.
● Use and store out of reach of small children to prevent accidental use.
● Due to the function of this product, there is a pin on it, which may damage the surface or cause perforated damage depending on the fabric, such as vinyl products.
● When not in use, store with care for pins.
● Do not use in places with high temperatures and humidity and in direct sunlight.


● The target age of this product is 15 years or older. Never give to children under 15 years of age.
● Do not use for anything other than its intended purpose.
● Use and store out of reach of small children to prevent accidental use.
● Due to the function of this product, there is a pin on it, which may damage the surface or cause perforated damage depending on the fabric, such as vinyl products.
● When not in use, store with care for pins.
● Do not use in places with high temperatures and humidity and in direct sunlight.

”Back paper"
●We do not exchange the back paper because of any damage.
We appreciate your understanding.

สินค้าที่น่าสนใจ