ดีลพิเศษ

รวมชุด วาดโมเอะคาแรคเตอร์ 3

540
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00

Barcode: 2222222222277

วาดโมเอะคาแรคเตอร์ 3

ภายในชุด ประกอบด้วย

วาดโมเอะคาแรคเตอร์แบบมืออาชีพ ฉบับการวาดเครื่องแต่งกาย  1 เล่ม

วาดโมเอะคาแรคเตอร์ไอดอลแบบมืออาชีพ ฉบับการวาดขั้นพื้นฐาน  1 เล่ม 

สินค้าที่น่าสนใจ