ดีลพิเศษ

รวมชุด วาดโมเอะคาแรคเตอร์ 2

540
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00

Barcode: 2222222222260

รวมชุด วาดโมเอะคาแรคเตอร์ 2

ภายในชุดประกอบด้วย

วาดโมเอะคาแรคเตอร์แบบมืออาชีพ ฉบับการวาดสีหน้าท่าทาง และการแสดงอารมณ์  1 เล่ม

วาดโมเอะคาแรคเตอร์ย่อส่วนแบบมืออาชีพ ฉบับการวาดใบหน้าและร่างกาย  1 เล่ม

สินค้าที่น่าสนใจ