หนังสือ , ไลท์โนเวล

[นิยาย] ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่ เล่ม 3

300
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
320

Barcode: 9786163376367
นิยาย
"เมื่อ ‘ปราบปราม’ ราชรัฐอมิโดเนียสำเร็จ ราชาชั่วคราวโซมะที่เข้าจัดการ
เหตุการณ์หลังสงครามก็ได้เริ่ม ‘โปรเจ็คท์ ลอเรไล’ ที่เป็นหมากต่อไป
สิ่งนั้นคือรายการบันเทิงที่ใช้ประโยชน์จากการออกอากาศพระสุรเสียง
รายการนั้นที่ชวนให้คิดว่ามีไว้แค่ทำให้ประชาชนเพลิดเพลินมีการออกอากาศ
ไปยัง ‘แวน’ เมืองหลวงของราชรัฐอมิโดเนียที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองด้วย

เจตนาที่แท้จริงของโซมะที่ทำการออกอากาศคืออะไร...!?
นอกจากนั้น โซมะที่พักผ่อนในแวนกับจูน่าและโทโมเอะได้พบกับ
น้องสาวของจักรพรรดินีของจักรวรรดิแกรน เคออส ฌาน ยูโฟเรียโดยบังเอิญ—
โซมะจะ ‘เจรจา’ อย่างไรกับฌานที่ ‘มองโลกตามความเป็นจริง’
และสนับสนุนสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้เชิดชูอุดมคติ...!?
เรื่องราวแฟนตาซีการปกครองภายใน ณ ต่างโลก เล่มที่ 3!"
สินค้าที่น่าสนใจ