ของเล่น , ของเล่นเด็กผู้ชาย , Masked Rider ZERO-ONE , Bandai

DX ZAIA THOUSANDRIVER

Product Code :
2350
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00

Barcode: 4549660452829

-From [Kamen Rider Zero One], [Transformation Belt DX Zia Thousand Driver], which allows you to enjoy Kamen Rider Souther's transformation and full play!

-Set the Away King Arsino Suzume Rise Key on the left side of the belt, press the Amazing Caucasus Progrise Key button to expand the key and set it on the right side of the belt! The belt center door opens! Transform into Kamen Rider Souther!
-Also, press the Amazing Caucasus Progrease Key again to activate the Special Move! Even if you set the separately sold progress key, the special move will be activated.
-The Amazing Caucasus Progrease Key can be played by setting it on the DX Hiden Zero One Driver (sold separately) or other transformation belts.

- set content
・ Zia Thousand driver set… 1
・ Amazing Caucasus Progrease Key… 1
・ Away King Arsino Tsume Rise Key… 1
・ Instruction manual… 1

(Everything is sold separately except for those that come with this product.)

สินค้าที่น่าสนใจ