หนังสือ , Mook , DEXPRESS

[MOOK] วาดเส้นกายวิภาคสไตล์ญี่ปุ่น เจาะลึกโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ

295
270 2020-06-09 00:00:00 2020-06-09 23:59:59
315

Barcode: 9786163635488

พื้นฐานการวาดมนุษย์นั้น เริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างของร่างกาย
กล้ามเนื้อที่นูนขึ้นมานั้นเป็นสิ่งสำคัญก็จริง แต่การจับโครงร่างภายนอกที่โค้งเว้ากับเนื้อที่ดูอ่อนนุ่มให้ได้นั้น เป็นเป้าหมายสูงสุดของการวาดเส้น รูปทรงของกระดูกหรือการประกอบกันของกล้ามเนื้ออันเป็นพื้นฐานที่สุด เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการวาดคนที่ดูมีชีวิตและเป็นธรรมชาติ
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คืออาจารย์มิซาวะ ฮิโรขิ หัวเรือใหญ่ของห้องอนาล็อกใน Pixiv และผู้เชี่ยวชาญคนดังในด้านกายวิภาคทางศิลปะ เล่มนี้จึงเป็นเหมือน ‘หนังสือสอนวาดคน’ ฉบับสมบูรณ์ที่สุด ที่รวบรวมผลงานที่ผ่านมาของอาจารย์มิซาวะ
และภาพวาดซึ่งวาดใหม่ขึ้นมาโดยใช้กายวิภาคทางศิลปะ เพื่ออธิบายให้เห็นถึงหลักการและสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วาดให้คนดูประทับใจ, เห็นแล้วรู้ทันที, อธิบายแบบเห็นภาพ รวมทั้งภาพแสดงพื้นฐานของกายวิภาค ไปจนถึงภาพคนที่วาดออกมาจริงๆ
ทุกอย่างรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว!

สินค้าที่น่าสนใจ