ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , สมุดโน้ต , One Piece , DEXTREME

สมุดปกห่วง: Onepiece Film Z ลายตัวอักษร Z

Product Code : OPZ-13-1003
100
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00

Barcode: 8856711078690
สมุดปกห่วง

เนื้อในผลิตจากกระดาษปอนด์ 80 แกรม จำนวน80แผ่น 160 หน้า หน้าปกผลิตจากกระดาษอาร์ตการ์ด 128 แกรม

สินค้าที่น่าสนใจ