ของใช้/อุปกรณ์มือถือ , Love Live! Sunshine!! , Bandai Visual

Official Memorial Item #11 Shiny Premium Dish Set

399
0 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00

Barcode: 4934569914057

Dish
Size: 217mm x 238mm x 48mm
Material: Pottery
Made in China

Spoon
Size: Length 177mm
Material: Stainless
Made in Japan

Handbook
Size: A5 (210mm x 148mm) Folded (148mm x 105mm)
Material: Cardboard
Made in Japan

Bromide Picture
Size: L(89mm x 127mm)
Material: Photographic Paper
Made in Japan

สินค้าที่น่าสนใจ