มีสินค้า

350 BAHT

บัตรแรบบิท คอลเลคชั่นพิเศษ รุ่น GUNDAM (ประเภทบุคคลทั่วไป ADULT)

เพียงใบละ 350 บาท* 

 

พร้อมรับฟรี GUNDAM T-Shirt Limited Edition (ลายตามหน้าบัตร)

q select pid from dex_product where pid<>'16373' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6173,14488,3965,22331,3400,20845,11416,6855,13099,4679,4995,20050,8863,8615,5712,10744,9163,8578 Array ( [0] => 6173 [1] => 14488 [2] => 3965 [3] => 22331 [4] => 3400 [5] => 20845 [6] => 11416 [7] => 6855 [8] => 13099 [9] => 4679 [10] => 4995 [11] => 20050 [12] => 8863 [13] => 8615 [14] => 5712 [15] => 10744 [16] => 9163 [17] => 8578 )