มีสินค้า

350 BAHT

บัตรแรบบิท คอลเลคชั่นพิเศษ รุ่น GUNDAM (ประเภทบุคคลทั่วไป ADULT)

เพียงใบละ 350 บาท* 

 

พร้อมรับฟรี GUNDAM T-Shirt Limited Edition (ลายตามหน้าบัตร)

q select pid from dex_product where pid<>'16373' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20050,18702,17916,14667,4298,4294,22446,4990,22804,3614,4299,9248,23720,9283,8640,9951,8859,9291 Array ( [0] => 20050 [1] => 18702 [2] => 17916 [3] => 14667 [4] => 4298 [5] => 4294 [6] => 22446 [7] => 4990 [8] => 22804 [9] => 3614 [10] => 4299 [11] => 9248 [12] => 23720 [13] => 9283 [14] => 8640 [15] => 9951 [16] => 8859 [17] => 9291 )