ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

  1. เมื่อท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าให้ท่านคลิกที่ปุ่ม Add to Cart หากท่านต้องการเลือกสินค้าก่อนโดยยังไม่ซื้อสินค้าในทันที ท่านสามารถ คลิก Add to Wishlist
  2. ท่านสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขจำนวนและรายการสินค้าได้ โดยระบบจะทำการคำนวนยอดรวมให้อัตโนมัติ
  3. สำหรับท่านที่มี Promotion Codes สามารถกรอกรหัสและคลิกที่ปุ่ม APPLY CODE 
  4. เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อได้ครบแล้ว คลิกที่ปุ่ม CHECKOUT
  5. กรอกรายละเอียดสถานที่จัดส่งสินค้าและข้อมูลผู้ติดต่อให้ครบถ้วน เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นคลิกปุ่มเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
  6. เมื่อการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ระบบจะส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ของท่านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

 

Our team