รายการโปรด ตระกร้าสินค้า เข้าระบบ

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) Cookies Policy บริษัทดรีม เอกซ์เพรส [เดกซ์] จำกัด Dream Express [Limited] Co.,Ltd

บริษัทดรีม เอกซ์เพรส [เดกซ์] จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชม และ/หรือ ผู้เข้าชมเว็บไซต์, ลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิความเป็นส่วนตัว และตระหนักถึงความคาดหวังของท่าน ว่าข้อมูลที่ท่าน ได้ให้ไว้กับเราผ่านเว็บไซต์นี้ จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม เราจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์นี้ ดังนี้

At Dream Express [Limited] Co.,Ltd (“company” or “we”), we place an importance in the protection of the customer’s personal data and/or users, especially the privacy of visitors, and/or web users (“you”), and especially privacy rights. We are aware of the expectations of visitors/web users that the information that our website collects from users/visitors will be protected appropriately. Hence, we announce the cookie policy (“Cookie usage policy”) for this website as below.

คุกกี้คืออะไร
What are cookies?

คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลเล็ก ๆ ที่เบราว์เซอร์จัดเก็บรักษาไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน คุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของท่านในการนำทางไปยัง ส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือในแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ของท่านได้ เมื่อเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราว์เซอร์อ่านข้อมูลในคุกกี้ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตรหรือตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้ได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เบราว์เซอร์จะยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงเฉพาะคุกกี้ที่ส่งไปให้ท่านแล้วเท่านั้น

Cookies are small files that your web browser stores inside your computer or devices. Cookies helps your browser to navigate to different parts of a website. Cookies are unable to collect other information and data stored inside your computer when the server asks your browser to read data inside the cookies. The cookies data allows the website to function and provide the correct/desired services. To protect your privacy, your web browser will only allow websites to access the cookies that are sent to you.

เหตุผลในการใช้คุกกี้
Why we use cookies

เราใช้คุกกี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อช่วยในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ ที่จะให้ความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนั้นคุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่ท่านชอบ เช่น ภาษา และ ภูมิภาค ซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อท่านกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคุกกี้จะอนุญาตให้ท่านให้คะแนนเว็บเพจต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นด้วย คุกกี้บางตัวที่เราใช้ เป็นคุกกี้แบบช่วงเวลา และจะคงอยู่จนกว่าท่านจะปิดเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ คุกกี้ตัวอื่น ๆ เป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เป็นระยะเวลาที่นานกว่า

We use cookies to learn more about how you interact with the contents in our website and to help us create a more satisfying experience for you. When you enter our website, the cookies will remember the browser that you use to access along with the add ons that are installed in your browser. Furthermore, the cookies will remember the things that you like, for example, language and region, and will automatically set the website for your next visit. The cookies will also allow you to rate webpages and fill in feedback forms. Some of the cookies that we use are session cookies and will remain until you have close down the browser. Other cookies are permanent and will be stored inside your computer for a longer period of time.

รายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทที่อาจจะถูกใช้งานในเว็บไซต์มีดังนี้
What are the different types of cookies that is used for websites?

คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้ประเภทนี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของท่าน เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม ท่านสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของท่านทำการบล็อก หรือเตือนให้ท่านทราบเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทนี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทำงานได้

Strictly Necessary Cookies are cookies that are required for the website to function correctly and cannot be turned off or opt out. These cookies will respond to requests by the user (you) such as settings in the privacy settings, logging in, or filling in a form. You can set your browser to block this type of cookies but it may result in some parts of our website becoming non functional.

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ และเพื่อประสิทธิภาพ (Analytic and Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มา ของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับ ความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้ประเภทนี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าท่านเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

Analytic and Performance Cookies helps us count the number of entries into our website so we can gauge and improve our site. Furthermore this cookie helps us know which page is the most and least popular and know which pages users visits. All information and data collected by this cookie will be stored together and cannot be used to identify a user. If you turn off or block this cookie, we will be unable to know when you visit our site.

คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยในการทำงานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้ประเภทนั้นอาจได้รับการกำหนดโดยเราหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขาลงใน หน้าเพจ หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

Functional Cookies helps the functioning of our website, for example videos and live chats, and caters our site to each users. These cookies are specified by us, our service provider, and other third parties whose products and services are included on our website. If you opt out of this type of cookies, some of our website functions might not work correctly.

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะถูกกำหนดผ่านไซต์ของเราโดยพาร์ทเนอร์โฆษณา ของเรา โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของท่าน และแสดงโฆษณาที่ท่านสนใจ บนไซต์อื่นๆ คุกกี้ประเภทนี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน ท่านจะไม่เห็นโฆษณาที่ท่านเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ

Targeting Cookies are specified by our advertising partners and can use these cookies to construct customer profiles about their interests in order to only provide advertisements that is related to your interests on other websites. These cookies works by identifying the browsers and devices that you are using. If you opt out of this cookie type, advertisements on our site and others might not be related to your interests.

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) Third-Party Cookies

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม อันประกอบไปด้วย คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และเพื่อประสิทธิภาพ (Analytic and Performance Cookies) เช่น Google Analytics และ คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) เช่น google.com youtube.com และ facebook.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการวิเคราะห์ และ ปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วยให้บริษัทเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร และ เข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น

Our website uses cookies from third parties which includes Analytic and Performance Cookies such as Google Analytics and cookies that adjust contents for the target audience (Targeting Cookies) such as google.com, youtube.com, and facebook.com. These are well known and trusted providers that provides analytical service and also adjusts contents for the target audience. This helps our company know how you use our website and allows us to find ways to improve your experience.

อย่างไรก็ตาม อาจมีคุกกี้โดยบุคคลที่สามที่เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ ดังนั้นท่านสามารถตรวจสอบ นโยบาย ความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และ นโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของเราได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ

However, there may be some third party cookies that uses information in ways we are unable to control. You can learn more about the policies of such cookies and its privacy policy in the policy page of those third parties.

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ Changing cookie settings

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน You can adjust settings for every type of cookies except the Strictly Necessary Cookies type in the “Cookies settings” or your web browser, for example, delete all cookies when closing session.

อย่างไรก็ตาม เรา ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และ อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

However, we would like to notify you that blocking or turning off some of the cookies type may affect the operations of our website and you may not be able to use ours and other websites to the fullest.

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้จากการเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทของคุกกี้ที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้
การตั้งค่าคุกกี้ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด