รายการโปรด ตระกร้าสินค้า เข้าระบบ

Term of service เงื่อนไขการใช้บริการ

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า<br>
How to make orders<br>
1. ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ shop.dexclub.com<br>
1. Login to shop.dexclub.com. <br>
2. มื่อท่านต้องการสั่งซื้อสินค้าให้ท่านคลิกที่ไอคอนรูปตะกร้า ตรงช่องสินค้าที่ต้องการ<br>
2. For each item that you want to purchase, click on the basket icon in the item box. <br>
3. ท่านสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขจำนวนและรายการสินค้าได้ โดยคลิกเลือกที่เลือกที่รูปตะกร้ามุมขวาสุด<br>
3. You can change the amount, remove, and review all the items you have in your basket by clicking on the basket icon on the top right corner of the webpage. <br>
4. สำหรับท่านที่มี โปรโมชั่นโค้ด Promotion Code ท่านต้องทำการล็อกอินเข้าระบบก่อนถึงจะสามารถใช้โค็ดได้ โดยกรอกรหัสที่ช่อง "คูปองส่วนลด" และคลิกที่ปุ่มตรวจสอบ<br>
4. To apply a Promotion Code, users have to login first. Once logged in, type in the code in the “Discount Coupon” and click on “Verify”. <br>
5. เมื่อท่านเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อได้ครบแล้ว ให้กรอกรายละเอียดสถานที่จัดส่งสินค้าและข้อมูลผู้ติดต่อให้ครบถ้วน หากท่านล็อคอินแล้ว จะสินค้าจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้
หากต้องการจัดส่งสินค้าให้คนอื่น กรุณาเลือก "ส่งสินค้าให้คนอื่น" และกรอกที่อยู่ในการจัดส่งให้ครบถ้วน
จากนั้นเลือกวิธีการจัดส่ง เลือกวิธีการชำระเงิน จากนั้นคลิกปุ่ม "สั่งซื้อ" เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ<br>
5. Once you have finished reviewing your item choices in the basket, fill in the address you want your items delivered to and your contact information. If you have previously logged in, your order will be delivered to the address you provided during sign up. If you wish to order for a friend or relative, please choose “deliver to another person” and fill in their address.
To finalize your order, choose the delivery method and payment method. Then click on “Order” to confirm your order. <br>
6. เมื่อการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ระบบจะส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ของท่านเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า<br>
6. After you have made the order/purchase, an email confirming your order will be sent to you. <br>
<br>
วิธีชำระค่าสินค้าและบริการ<br>
Products and services payment process<br>
1.กรอกข้อมูลที่อยู่เพื่อการจัดส่งให้ครบถ้วน หากต้องการส่งสินค้าให้คนอื่นกรุณาเลือกที่ส่งสินค้าให้คนอื่น แล้วกรอกที่อยู่ในการจัดส่งให้คนอื่นให้ครบถ้วน<br>
1. Fill in your delivery address. If you wish to order for a friend or relative, please choose “deliver to another person” and fill in their address. <br>
2.1.ต้องการขำระเงินโดยการโอนตรงเข้าบัญชี ให้เลือกที่โอนเงินเข้าธนาคาร เมื่อโอนเสร็จแล้ว ให้ทำการส่งหลักฐานการโอนมา<br>
2.1. To pay by bank transfer choose the bank transfer option. Once finished, send the evidence of transfer to us. (Screenshots of transfer, transfer slip) <br>
<br>
วิธีการชำระเงิน<br>
Payment Methods<br>
2.1 ช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคารโดยการโอนตรง<br>
2.1 Pay via bank transfer<br>
2.2 หากต้องการชำระผ่านบัตรเครติตให้เลือก 2C2P<br>
2.2 To pay by credit card choose 2C2P<br>
<br>
วิธีการจัดส่งสินค้า และการเปลี่ยนคืนสินค้า<br>
Delivery methods and returns<br>
1.ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า<br>
1. Delivery time<br>
ส่งฟรีแบบลงทะเบียน<br>
Free Thai Post standard delivery<br>
- ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ใช้เวลาในการจัดส่ง 2-3 วันทำการ<br>
- Bangkok metropolitan region, 2-3 days<br>
- ต่างจังหวัด ใช้เวลาในการจัดส่ง 3-4 วันทำการ<br>
- Upcountry (outside of Bangkok), 3-4 days<br>
ส่งแบบ EMS<br>
Thai Post EMS delivery<br>
- ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ใช้เวลาในการจัดส่ง 1-2 วันทำการ<br>
- Bangkok metropolitan region, 1-2 days<br>
- ต่างจังหวัด ใช้เวลาในการจัดส่ง 2-3 วันทำการ<br>
- Upcountry (outside of Bangkok), 2-3 days<br>
หากเป็นสินค้า Pre-order การจัดส่งพัสดุจะยึดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ของสินค้าแต่ละชนิด ท่านสามารถตรวจสอบระยะเวลาการจัดส่งของสินค้ารายการนั้นๆได้ ในหน้ารายละเอียดสินค้า<br>
In the case of Pre-orders, deliveries will be in accordance to the conditions for each product types. You can check out the delivery time for each product in the product details page. <br>
หมายเหตุ : วันเสาร์, วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่นับเป็นวันทำการ<br>
Note: Saturday, Sunday, public holidays are not working days. <br>
<br>
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า<br>
2.Delivery fees<br>
ทางเรายินดีที่จะจัดส่งสินค้าให้ท่านฟรีทุกรายการทั่วประเทศ เมื่อมียอดรวมของการสั่งซื้อสินค้าในรายการเดียวกันตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หากยอดรวมของการสั่งซื้อสินค้าในรายการเดียวกันต่ำกว่า 500 บาท ซึ่งจะจัดส่งตามที่อยู่ในใบสั่งซื้อ จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้<br>
- การจัดส่งสินค้าแบบลงทะเบียนชิ้นละ 30 บาท<br>
- การจัดส่งสินค้าแบบ EMS ชิ้นละ 50 บาท<br>
We are happy to deliver for free across Thailand when the order is 500 baht and above. In the case that the order is below 500 baht in total there will be delivery charge as below: <br>
- Thai Post standard delivery at 30 baht per item<br>
- Thai Post EMS at 50 baht per item<br>
3. หากไม่ได้รับสินค้า จะทำอย่างไร<br>
3. What should I do if I have not receive the order? <br>
<br>
หากท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาการจัดส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ สามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ได้ที่ Email: shop@dexclub.com , Tel : 084-6300600 , Line :@dexclub<br><br>
If you have not received your order within the stated delivery time you can contact our customer service by Email: shop@dexclub.com , Tel : 084-6300600 , Line :@dexclub<br>
4. สามารถจัดส่งไปต่างประเทศได้หรือไม่<br>
4. Can you deliver to another country? <br>
จัดส่งภายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย<br>
Deliver within Thailand and its neighboring countries (such as Laos, Myanmar, Cambodia, and Malaysia). <br>
5. การรับประกันและการเปลี่ยนคืนสินค้า<br>
5. Warrantees and returns<br>
สามารถคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยแจ้งรายละเอียดการคืนสินค้ามาที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ได้ที่ Email: shop@dexclub.com , Tel : 084-6300600 , Line :@dexclub<br>
You can return your order within 7 days of receiving. Notify us of your desire to return through our customer service by Email: shop@dexclub.com , Tel : 084-6300600 , Line :@dexclub<br>

คำถามที่พบบ่อย<br>
Frequently asked questions<br>
คำถามทั่วไป<br>
General questions<br>
ถ้าสินค้าที่ต้องการหมด จะทำอย่างไร<br>
What to do if what I want is out of stock? <br>
ถึงแม้ว่าทางเราจะพยายามจัดหาสินค้าให้มีจำนวนเหมาะสมกับระดับความต้องการของลูกค้าแต่สินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็สามารถหมดลงได้อย่างรวดเร็ว ทางร้านมุ่งเน้นการขายสินค้าใหม่ ๆ เพราะฉะนั้นสินค้าแต่ละแบบจะวางจำหน่ายจนกว่าสินค้าในคลังจะหมดเท่านั้น โดยจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่น ๆ มาแทน<br>
We try our best to distribute and ensure our supply meets demand, however, some highly sought after products can be sold out fairly quickly. We strive for selling newly released products so each products will be sold until we run out of stock, and will be replaced by other newly released products. <br>
<br>
สินค้าที่หมดแล้วจะมีเข้ามาเพิ่มหรือไม่<br>
Will sold out products be restocked? <br>
ทางเราไม่มีนโยบายในการเพิ่มจำนวนสินค้าที่จำหน่ายหมดแล้วและพยายามหลีกเลี่ยงการโฆษณาสินค้าชิ้นนั้นๆ แต่ถ้าหากสินค้าที่ท่านสั่งซื้อไปแล้วหมดเราจะรีบดำเนินการคืนเงินท่านภายใน 7-10 วันทำการ
We do not have a policy to resupply sold out products and will try to avoid promoting such products. However, if the product you ordered ran out of stock, we will quickly issue a refund within 7-10 days. <br>

สามารถ Pre-order สินค้าได้หรือไม่<br>
Can I make a Pre-order? <br>
ท่านสามารถสั่งสินค้าในลักษณะของการ Pre-order ได้ในกรณีที่สินค้านั่นระบุการสั่งแบบ Pre-order โดยสินค้าแต่ละชนิดจะมีข้อกำหนดของการสั่ง Pre-order ที่แตกต่างกัน ทางร้านจะระบุเงื่อนไขของสินค้าแต่ละชนิดไว้ในหน้าของสินค้านั่นเอง<br>
You can make Pre-orders on products listed as “Pre-order”. Each of such products will be categorized and have their own different Pre-order conditions stated on its page. <br>
<br>
สามารถทราบได้อย่างไรว่ามีสินค้าคาร์แรคเตอร์ที่ต้องการหรือไม่<br>
How do I search for characters or products that I want? <br>
ท่านสามารถค้นหาชื่อคาร์แรคเตอร์ที่ท่านต้องการได้ทางช่องค้นหา และระบบจะทำการแสดงสินค้าภายใต้คาร์แรคเตอร์นั้นๆ ให้แก่ท่าน<br>
You can search for character or product names in the search box. <br>
<br>
จะทราบได้อย่างไรว่ามีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาในเว็บไซต์<br>
How do I know if there are new products available in the website. <br>
ทางเราจะทำการอัพเดทเว็บไซต์ทันทีที่มีสินค้าใหม่เข้ามาในคลังสินค้า ท่านสามารถตรวจสอบสินค้าใหม่ได้ที่หัวข้อ สินค้าใหม่<br>
We will update the website database immediately when new products are available in our stock. You can view new products exclusively using the “New Products” category. <br><br>

ถ้าต้องการที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับการสั่งซื้อจะสามารถติดต่อได้ทางใด<br>
I want to ask about ordering, who can I ask? <br>
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำท่านเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา กรุณาติดต่อ E-mail: shop@dexclub.com<br>
Our customer service is eager to help assist you. Please contact E-mail: shop@dexclub.com<br><br>

สามารถสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้อย่างไร<br>
How do I register an account? <br>
ท่านสามารถสร้างบัญชีการใช้ได้โดยคลิกที่ Register ที่ปรากฏอยู่ทางด้านขวาบนของเว็บไซต์ท่านจะถูกส่งไปยังหน้าใหม่ที่จะแสดงคำว่า "ลูกค้าใหม่" กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วเลือกหรือเลือก Sign In ผ่านทาง Facebook ก็ได้<br>
You can register for an account by clicking on “Register” on the top right hand corner of our website. You will be redirected to a “New Customer” page to fill in your details or you can choose to sign in by Facebook. <br><br>

การสั่งซื้อสินค้ากับที่นี่ปลอดภัยหรือไม่<br>
Is it safe to purchase from this website? <br>
ทางเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าและรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยสู่บุคคลภายนอกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้ากรุณาอ่านที่หัวข้อ นโยบายด้านความปลอดภัย และ นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว<br>
We place high importance on security and safety in purchasing through our website. We guarantee that your personal data will not be expose to external personnel. For more information about our collection and guarding of your personal data, please read more at our “Security Policy” and “Privacy Policy” page. <br>

ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บเข้าระบบหรือไม่<br>
Will my credit card info be collected? <br>
ระบบจะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ<br>
Our system will not collect any credit card information. <br>
<br>
หากมีปัญหาการสั่งสินค้าผ่านทางเวบไซต์จะทำอย่างไร<br>
If I encounter problems while making purchase, what do I do? <br>
เว็บไซต์ของเราจะทำงานได้ดีบน Internet Explorer, Mozilla Firefox, และ Google Chrome ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเบราเซอร์ที่ท่านใช้อยู่ให้มีเวอร์ชั่นที่อัพเดทสูงสุด<br>
Our website can function well on Internet Explorer, Mozilla Firefox, and Google Chrome. Please access our website through those browsers and update them to the latest version. <br><br>

วิธีการเข้าดูประวัติสั่งซื้อ<br>
How can I view my purchase history? <br>
1.หลังจากล็อคอินแล้ว คลิกเลือกที่ “คำสั่งซื้อ"<br>
1. After login, click on “Orders” <br>
2.คลิกเลือกเลขที่ INVOICE#XXXXXXXX ที่สั่งซื้อสินค้า<br>
2. Click on INVOICE#XXXXXXXX that you wish to review. <br>

เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้จากการเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทของคุกกี้ที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้
การตั้งค่าคุกกี้ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด