วิธีการเข้าดูประวัติสั่งซื้อ

1.หลังจากล็อคอินแล้ว คลิกเลือกที่ "คำสั่งซื้อ"

2.คลิกเลือกเลขที่ INVOICE#XXXXXXXX ที่สั่งซื้อสินค้า