รายการโปรด ตระกร้าสินค้า เข้าระบบ

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy Dream Express (Dex) Co., Ltd.

Effective May 1 , 2021 (TBC)

Dream Express (Dex) Company Limited (“the Company ” or “ we ”) realizes the importance of personal data protection. of potential customers, customers or retailers (“ you ”) in our products and services We follow strict security procedures for the collection, use, disclosure and/or transfer of your Personal Data ( as defined in Section 1) to foreign countries. The information you share with us makes the company including affiliated companies and subsidiary as well as business partners able to offer products and services that meet your needs ready to provide you with the best personalized customer service and experience            

This Privacy Policy (“ Privacy Policy ”) applies to businesses, websites, mobile applications, call centers , inquiry hotlines. social networking site online communication channel and other places where we store your personal information    

we may change and/or update the privacy policy this from time to time We will notify you further if there are important improvements. We will specify the date of this Privacy Policy. Our latest update is at the top of the Privacy Policy. We encourage you to read the Privacy Policy. this carefully and check the privacy policy We regularly review any changes we may make in accordance with the terms of this Privacy Policy.  

1. What personal data do we collect? 

For the purposes of this Privacy Policy, the term  personal data  means information that identifies or can identify you. according to the items listed below  

We may collect personal information. directly or indirectly from other sources, including from affiliates. and subsidiary our service provider and our third party business partners The type of information collected will depend on the context of our interaction with you. and services or products that you want from us Examples of personal information that may be collected are as follows:

2- Contact details such as address delivery details Billing details phone number mobile number Work phone number email work email Line account name Facebook account Google account Twitter account and other accounts related to social networking sites  

3- Account details such as credit debit card numbers Credit Debit Card Information Bank account number member code customer code membership type customer type customer credit score Application for goods and services ( eg service registration form Application for Financial Services or Insurance- Month of membership service subscription and payment details and a copy of the bank account   bank passbook Such information may be collected directly from us. and or third parties providing payment services    

4- Transaction details such as payment information Card usage and transaction data Advertising campaign response data Payment slip details about refund refund amount date spent Order Order number service appointment date Complaints and claims transactions transaction history location transaction status past sales transactions and spending behavior as well as other details of the products and services you have purchased   

5- Technical details such as Internet Portal Address (IP Address- Web Beacon Log type of device. Ref hardware such as Universal Device Identifier (UDID- or MAC Address Code reference software such as advertising identifier for the operating system IOS (IDFA- or Advertising Identifier for the operating system Android (AAID- network details. link Access details Access to system services with a single authentication (SSO- to log (Login Log- records for the system. Length of time spent visiting our pages cookies your login information. search history Search details Browser type and version Location and location of the time zone Browser plug-in type and version Operating system and platform and other technologies on the device you use to access the Platform.                

6- Behavioral details such as information about your spending habits. and information from your use of our products and services such as your location  

7- Profile details such as username and password profile spending order history. past orders purchase history purchase item Number of purchases per item Canceling an order or returning a product from you Order via website Order ID financial records Identification Number (PIN- Information about interests likes feedback and survey responses. satisfaction survey results social media use Details of participation in the activity Loyalty program (Loyalty Program- to use discount codes and promotional price. Customer order details customer service Attending exhibitions and trade shows      

8- Service usage details such as information about your use of the website platform products and services. Q&A record and or  

9- Marketing and communication details such as your preferences in receiving marketing communications from us. affiliates and subsidiaries third parties business partners and your communication preferences   

In addition personal information Your may be collected from our business partners. In the event that you purchase a product from a business partner through our website we will receive your personal information in relation to the product you have purchased. For the purpose of tracking sales transactions and the development of services

In the event that you provide personal information of any other person   eg friends partners- with us such as name surname telephone number whether it is for the delivery of our products and services or for emergency contact You represent that you have the authority to do so and authorize us to use your Personal Data. as stated in this Privacy Policy.  

We have no intention of keeping your sensitive personal data   Sensitive Information . We will collect use and or disclose sensitive information only on the basis of your express consent or to the extent permitted by law.  

We will collect personal information about minors quasi-incompetent persons. and incompetent persons Only when parents guardians or guardians   as the case may be- of such persons have given their consent. We do not intend to collect personal information. of customers under 20 years of age without parental consent if the law requires such persons consent. or of the customer who is a quasi-incompetent person or an incompetent person without the consent of the guardian or guardian   as the case may be- by law in the event that we find that we have collected personal data of those under 20 years of age without parental consent as required by law or of those who are quasi-incompetent persons or an incompetent person without the consent of the guardian or curator   as the case may be without intention We will delete your personal information. immediately unless we can rely on other legal bases apart from consent          

2. Why do we collect  use and   or disclose the personal information of people.     

We may collect use or disclose Personal Information. for the following purposes

2.1 Objectives for which you have given your consent 

We rely on your consent to collect use and or disclose your personal information by the Company its affiliates. and subsidiary as well as business partners will use your personal information for the following purposes

1- Marketing and Communications : For marketing communications information special offers promotional materials. Telemarketing privileges advertising newsletters marketing and other communications. both online and offline channels about products and services from affiliated companies and subsidiary as well as business partners which we cannot rely on other legal bases  

2- Data Analysis : To provide data analysis services.  

3- other business people : to engage in other businesses including digital marketing. Loyalty and Rewards Programs Retail Electronic Commerce This includes other related goods and services.   

2.2 The purpose of using the legal means to take action on the privacy of persons.  

We may rely on  1- the contract base for the initiation or performance of a contract with you;  2- a legal obligation base. for the performance of our legal duties;  3- legitimate interests For our legitimate interests and third parties we will balance our legitimate interests and relevant third parties. with your benefit Including rights and fundamental freedoms on the protection of personal data of persons  4- the importance of life. for the prevention or suppression of harm to the life body or health of any person; and or  5- the public interest base; to carry out the mission for public benefit or for the exercise of the authority of an official for the following purposes:          

2.2.1- To provide you with goods and services to register and or to enable you to use our products or services. or for retail commercial registration  to enable you to use the Website. Mobile applications and our platform  to support and carry out other activities related to the sale of our products or services through online and offline channels  to deliver other products through online sales to you  to sell products or services of We provide our corporate clients  to provide online media and digital marketing services  to process transactions between you and our business partners  to manage bookings and to process financial transactions. as well as services related to payment This includes checking Verification and to cancel transactions  to process your order delivery suspension replacement refund return and exchange of your goods or services  and to provide customer service including the Call Center.           

2.2.2- for marketing communications : for marketing communications information special offers promotional materials Telemarketing privileges advertising newsletters marketing and other communications. both online and offline channels about products and services from our affiliates and subsidiary as well as business partners  

2.2.3- to offer promotions special offers loyalty program points and prizes  sweepstakes contests and other offers like unto you: so you can join the promotion. promotional campaigns special offers promotional offers loyalty program registration programs with our business partners sweepstakes perks prize draws contests and other offers   e.g. to send email notifications- events and seminars including to operate and administer Account registration gift registration Signing up for your events  to process your collection increase exchange earn redeem and transfer points  to assess your entire usage history both online and offline. and to make and issue vouchers gift certificates and invoices.             

2.2.4- To communicate with you to provide information Marketing communications advertising campaigns advertisements necessary notifications special offers benefits and promotional materials for our products or services to you  to send news electronic newsletter marketing message and information about products services brands and operations to you.   

2.2.5- To manage our relationship with you to communicate with you about the goods and services you receive from us. affiliates and subsidiary as well as our business partners  to maintain customer service call center and or hotline to respond to inquiries requests feedbacks complaints claims disputes or compensation  to provide technical assistance and to deal with issues. technically  to process and update your information and to facilitate you in using products and services       

2.2.6- to determine the distribution and analyze data to measure the contribution of products and services  to monitor and match information. Describe the characteristics of the data. and analyze data  for market research surveys assessments behaviors statistics and market segmentation. consumption trends and patterns  to get to know you better and understand your characteristics  to improve business operations  to better tailor our content to the unique preferences of our customers  to assess performance Our promotional campaigns  to identify and troubleshoot existing products and services  to enhance the development of qualitative information  to know if you have a relationship with a business partner. and to provide Lead Generation marketing activities to our business partners via Facebook. or joint registration page or any other social media or communication platform               

2.2.7- to select and offer products or services that are likely to be of interest and suitable for your needs so that the Company affiliates and subsidiary and our business partners using the results of the audit and data matching. Data Characteristics Distribution and analyzing information from your personal data in order to offer products and services that may be of interest to you  to identify your preferences and to provide you with a personalized experience. and to develop content articles in the future to meet your interests   

2.2.8- To improve business operations goods and services: To evaluate develop manage and improve existing services products systems and business operations. as well as designing new services products systems and business operations. to you and all our customers including but not limited to affiliates and subsidiary as well as our business partners To follow up on your trading transactions   sales tracking- to improve our services. to identify and troubleshoot problems  to produce anonymous aggregate reports and measure the performance of physical goods digital assets and marketing campaigns and to manage operate and maintain our payment systems. Discussions and or recordings of telephone calls between us and you may be listened to in order to train our staff and improve our service.       

2.2.9- To get to know you better to learn about the products and services you use. and other products and services that you may be interested in receiving more This includes characterizing the processing of your personal data for example based on the types of goods and services you receive from us. your satisfaction with how you will be contacted etc.  

2.2.10- for the performance of the website Mobile applications and our platform: to administer operate monitor monitor and manage the Website; Mobile applications and our platform to help facilitate and function properly. Efficient and safe  to facilitate and enhance your experience of using the website. Mobile applications and our platform is even better and to develop sitemaps and content Mobile applications and our platform     

2.2.11- to manage information technology systems for the purpose of managing our business This includes our information technology operations. communication system management Implementation and auditing of information technology security  for internal business management in accordance with internal governance requirements policies and procedures. and to update our database   

2.2.12- To perform duties in accordance with rules and regulations to perform legal duties legal process or orders of government officials This may include orders from government officials outside Thailand and or cooperating with courts. regulators government officials and law enforcement agencies when there is reason to believe that We have a legal obligation to comply. and when the disclosure of personal information It is imperative to fulfill your legal obligations. legal process or the order of the said state which includes issuing tax invoices or tax returns  to perform legal duties related to e-Payment finance and anti-money laundering operations  to record and maintain communications for disclosure to the Revenue Officer Financial Services Business Regulatory Authority or regulatory agencies and other government agencies as well as for the investigation or prevention of crimes.      

2.2.13- To protect our interests to maintain the safety and integrity of our business operations  to exercise our rights or to defend our interests when necessary and permitted by law such as to detect prevent and respond to Fraud Claims Intellectual Property Infringement or other violations of law  to manage and prevent loss to our assets and property  to ensure compliance with our terms and conditions  to prepare reports on our products and services to affiliates. and subsidiary as well as business partners To detect and prevent misconduct within our facilities  to monitor events  to prevent and report criminal acts and to maintain the safety and integrity of our business.        

2.2.14- To detect deter and prevent fraud illegal acts: to prove and verify your identity. and to verify compliance with other laws and regulations   for example to comply with laws and regulations related to e-Payment finance insurance and anti-money laundering-. To comply with customer identity verification  KYC- or electronic identity verification  e-KYC- processes and to prevent fraud and suspicious transactions-  including: To carry out an examination of the list of persons subject to sanctions or sanctions  Sanction List-  internal audits and records Property Management Systems and other business control measures              

2.2.15- To transfer in the event of a merger In the event of a sale transfer merger reorganization or similar event we may transfer your Personal Data to any other party who is part of the transaction  

2.2.17- Life To prevent or stop any danger to life body or health of any person.  

when we need to collect personal information for your legal performance or for entering into a contract with you. If you do not wish to provide personal information of yours to us upon request We may not be able to provide   or may have to discontinue providing- our goods and services to you.  

3. A person may disclose or transfer the personal data of persons.  

We may disclose or transfer Personal Data. to the following third parties for the processing of personal data According to the purposes under this Privacy Policy such third parties may be domiciled in or outside the Kingdom of Thailand. You can read the privacy policies of these third parties to learn more about how personal information is. How has your been done?

3.1 Our service providers 

We may use other companies agents or contractors to provide services on our behalf or to help us deliver goods and services to you. to the following persons These include but are not limited to :  1- service providers and infrastructure software websites and information technology  2- a provider of warehousing and logistics  3- a provider of storage and networked computers. Cloud  4- Data Monitoring Arranging and Analysis Service Providers  5- Marketing Advertising and Communications Agency or Agency  6- Research Agency  7- Survey Agency  8- Advertising and Event Campaign Organizer Events  9- Telesales Service Providers  10- Call Center Service Providers  11- Payment Service Providers payment system Identity verification  12- Administrative supervisor  13- Telecommunication and communications operator  14- Authorized credit information business operator To verify credit information for certain insurance products  15- Consultants and or  16- Transportation Service Providers.                                

within the service period Such service providers may have access to your personal information. However we will provide such service providers with access to personal information. To the extent necessary for service purposes only. We will ask service providers not to use personal information. We will ensure that all service providers we work with maintain your personal data. your safety

3.3 Our business partners 

We may transfer Personal Data. of yours to our business partners This includes but is not limited to digital marketing service providers. Banking and Finance Service Providers Point and reward program business operators Insurance provider Telecommunication and communication operators financial professionals Property Management Service Provider Investment service provider retail operator Electronic commerce operators investors partners in the co-registration program Co-branded partners such as banks our recommended partners who may work with us to offer products or services. Partners with joint members such as retail business operators Trading partners data supplier And business partners such as Kerry Express   Thailand- Company Limited   Company- and its subsidiaries and the Bangkok Mass Transit System Public Company Limited   Company- and its subsidiaries. Lead Generation Marketing Activities Providers Business Partners We Provide Lead Generation Marketing Activities Providers Research Organizations The partners who survey the market include their customers. Advertising agency or agency To conduct market research surveys assessments behavior statistics and market segmentation. trends and consumption patterns Reporters to advertise our marketing campaigns in a manner consistent with this Privacy Policy           

3.4 Social Networking Sites 

We allow you to login to our website and platform without filling out a form. If you log in using the social networking sites login system You expressly authorize us to access and store publicly available information in your social networking accounts   e.g. Facebook Google Instagram-  as well as any other information generated during Using the login system from such social networks. We may also communicate your email to the social network. to determine if you are already a user of that social network and to display advertisements on your social network accounts when appropriate.    

We may have partnerships with third parties that allow you to register for their services or participate in promotions. 

4. Delete User Data

You can delete your user data by following these steps:

 • Login to your account
 • Choose settings
 • Click on the “Remove user data”
 • Select “Confirm”

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์)จำกัด

   

  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (TBC)

  บริษัท ดรีม เอกซ์เพรส (เดกซ์) จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ที่จะเป็นลูกค้า ลูกค้า หรือผู้ค้าปลีก (“ท่าน”) ในสินค้าและบริการของเรา เราปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดในการเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ (ตามคำนิยามในข้อ 1) ของท่านไปยังต่างประเทศ ข้อมูลที่ท่านแบ่งปันให้กับเราทำให้บริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน พร้อมมอบประสบการณ์และบริการลูกค้าแบบเฉพาะตัวที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ”) ใช้กับธุรกิจ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Call Center สายด่วนตอบข้อซักถาม เว็บไซต์เครือข่ายสังคม ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และสถานที่อื่น ๆ ที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

  เราอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้เป็นครั้งคราว โดยเราจะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ เราจะระบุวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ของเราได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ นี้อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

  1. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไร

  เพื่อวัตถุประสงค์แห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลฯ” หมายความถึง ข้อมูลที่ระบุหรือที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ตามรายการที่ระบุด้านล่างนี้

  เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งที่มาอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงจากบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ผู้ให้บริการของเรา และคู่ค้าทางธุรกิจของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ประเภทของข้อมูลที่เก็บจะขึ้นอยู่กับบริบทของปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน และบริการหรือสินค้าที่ท่านประสงค์จากเรา ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่อาจเก็บมีดังนี้

  1) รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน ตำแหน่ง ประเภทธุรกิจ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วันเดือนปีเกิด สถานภาพทางการสมรส ทะเบียนสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (เช่น เลขประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รายละเอียดใบอนุญาตขับขี่) ทะเบียนบ้าน ลายมือชื่อ เสียง บันทึกเสียง รูป ภาพ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ คลิปวิดีโอ ประวัติทางการศึกษา สถานที่ทำงาน ข้อมูลการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ระดับรายได้และรายได้/เงินเดือน/โบนัส น้ำหนักและส่วนสูง บันทึกโทรทัศน์วงจรปิด รายละเอียดป้ายทะเบียนยานพาหนะ รูปใบอนุญาตขับขี่ รูปใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ รายละเอียดยานพาหนะ (เช่น เลขตัวถัง และเลขป้ายทะเบียนยานพาหนะ) สำเนากรมธรรม์ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้ใช้สิทธิเรียกร้อง กรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  2) รายละเอียดในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ รายละเอียดในการจัดส่ง รายละเอียดในการเรียกเก็บเงิน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน อีเมล อีเมลที่ทำงาน ชื่อบัญชีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก บัญชีกูเกิล บัญชีทวิตเตอร์ และบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

  3) รายละเอียดทางบัญชี เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต หมายเลขบัญชีธนาคาร รหัสสมาชิก รหัสลูกค้า ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า คะแนนเครดิตลูกค้า ใบสมัครขอรับสินค้าและบริการ (เช่น แบบลงทะเบียนรับบริการ ใบสมัครขอรับบริการทางการเงินหรือประกันภัย) เดือนที่เข้าเป็นสมาชิก/รับบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน และสำเนาบัญชีธนาคาร/สมุดบัญชีธนาคาร โดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บโดยตรงจากเรา และ/หรือบุคคลภายนอกที่ให้บริการชำระเงิน

  4) รายละเอียดธุรกรรม เช่น ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการใช้บัตรและข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลการตอบสนองต่อแคมเปญโฆษณา รายละเอียดสลิปชำระเงินเกี่ยวกับการคืนเงิน จำนวนเงินที่คืน วันที่ใช้จ่าย หมายเลขการสั่งซื้อ/คำสั่งซื้อ วันที่นัดรับบริการ ข้อร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ธุรกรรม ประวัติธุรกรรม สถานที่ สถานะธุรกรรม ธุรกรรมการขายที่ผ่านมา และพฤติกรรมการใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ของสินค้าและบริการที่ท่านได้ซื้อ

  5) รายละเอียดทางเทคนิค เช่น Internet Portal Address (IP Address), Web Beacon, Log ประเภทของอุปกรณ์ รหัสอ้างอิงฮาร์ดแวร์ เช่น Universal Device Identifier (UDID) หรือ MAC Address รหัสอ้างอิงซอฟต์แวร์ เช่น ข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IDFA) หรือข้อมูลตัวระบุโฆษณาสำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (AAID) เครือข่าย รายละเอียดการเชื่อมต่อ รายละเอียดการเข้าถึง การเข้าถึงการใช้บริการของระบบด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว (SSO) บันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) บันทึกเวลาการเข้าใช้ระบบ ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมหน้าเพจของเรา คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของท่าน ประวัติการค้นหา รายละเอียดการค้นหา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ที่ตั้งและตำแหน่งของเขตเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ปลั๊กอิน ระบบและแพลตฟอร์มปฏิบัติการ และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

  6) รายละเอียดพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของท่าน และข้อมูลที่มาจากการที่ท่านใช้สินค้าและบริการของเรา เช่น ตำแหน่งที่ท่านอยู่ เป็นต้น

  7) รายละเอียดโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรไฟล์ การใช้จ่าย ประวัติคำสั่งซื้อ การสั่งซื้อที่ผ่านมา ประวัติการซื้อ รายการที่ซื้อ จำนวนที่ซื้อต่อรายการ การยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการคืนสินค้าจากท่าน คำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รหัสคำสั่งซื้อ บันทึกทางการเงิน หมายเลขยืนยันตัวตน (PIN) ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจ ความชื่นชอบ ผลตอบรับและผลการตอบแบบสำรวจ ผลสำรวจความพึงพอใจ การใช้โซเชียลมีเดีย รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม โปรแกรมสะสมคะแนน (Loyalty Program) การใช้รหัสส่วนลดและโปรโมชั่นของท่าน รายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า การบริการลูกค้า การเข้าร่วมนิทรรศการและงานแสดงสินค้า

  8) รายละเอียดการใช้บริการ เช่น ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม สินค้า และบริการของท่าน บันทึกถาม–ตอบ และ/หรือ

  9) รายละเอียดการตลาดและการสื่อสาร เช่น ความชื่นชอบของท่านในการรับข่าวสารด้านการตลาดจากเรา บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย บุคคลที่สาม คู่ค้าทางธุรกิจ และความชื่นชอบในการติดต่อสื่อสารของท่าน

  นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมจากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าจากคู่ค้าทางธุรกิจผ่านเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ท่านได้ซื้อ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามผลธุรกรรมการขายและการพัฒนาการให้บริการ

  ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของบุคคลอื่นใด (เช่น เพื่อน คู่ค้า) กับเรา เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการจัดส่งสินค้าและบริการของเรา หรือเพื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้และอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้

  เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (“ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯ”) ของท่าน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เราดำเนินการดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวฯบนฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น

  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ เมื่อผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ของบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครองหากกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หรือของลูกค้าที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมาย ในกรณีที่เราพบว่าเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด หรือของผู้ที่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) โดยมิได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลฯ ดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่เราจะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น นอกเหนือจากความยินยอม

  2. ทำไมเราจึงเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

  เราอาจเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  2.1 วัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้

  เราอาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บ ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน โดยบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ได้

  2) การวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล

  3) ธุรกิจอื่น ๆ: เพื่อประกอบธุรกิจอื่น ๆ ได้แก่ การตลาดดิจิทัล โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การค้าปลีก พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้วย

  2.2 วัตถุประสงค์โดยอาศัยเหตุทางกฎหมายเพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

  เราอาจอาศัย (1) ฐานสัญญา เพื่อการเริ่มต้นหรือการปฏิบัติตามสัญญาต่อท่าน (2) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลที่สาม ทั้งนี้ เราจะดำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ของท่าน รวมถึงสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน (4) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อการป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  2.2.1) เพื่อให้สินค้าและบริการแก่ท่าน: เพื่อลงทะเบียน และ/หรือ เพื่อให้ท่านสามารถใช้สินค้าหรือบริการของเรา หรือเพื่อการลงทะเบียนค้าปลีก/การค้า, เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา, เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการของเราผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์, เพื่อจัดส่งสินค้าอื่น ๆ ผ่านการขายออนไลน์ให้แก่ท่าน, เพื่อค้าส่งสินค้าหรือบริการของเราแก่ลูกค้าองค์กรของเรา, เพื่อให้บริการสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล, เพื่อประมวลธุรกรรมระหว่างท่านและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา, เพื่อจัดการการจองและเพื่อการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบ การพิสูจน์ยืนยัน และการยกเลิกธุรกรรม, เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การระงับชั่วคราว การทดแทน การชดเชยเงินคืน การคืน และการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของท่าน, และเพื่อให้การบริการลูกค้าซึ่งรวมถึง Call Center

  2.2.2) เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด: เพื่อการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด การให้ข้อมูล ข้อเสนอพิเศษ เอกสารส่งเสริมการขาย การตลาดทางโทรศัพท์ สิทธิพิเศษ การโฆษณา จดหมายข่าว การตลาดและการติดต่อสื่อสารอื่นใด ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเราบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ

  2.2.3) เพื่อเสนอโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ แก่ท่าน: เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่น แคมเปญส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อเสนอส่งเสริมการขาย โปรแกรมสะสมแต้ม โปรแกรมลงทะเบียนร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา การชิงโชค สิทธิพิเศษ การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนออื่น ๆ (เช่น เพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือน) งานอีเว้นท์ และงานสัมมนา ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อดำเนินการและบริหารจัดการด้านการลงทะเบียนบัญชี การลงทะเบียนรับของขวัญ การลงทะเบียนเข้างานอีเว้นท์ของท่าน, เพื่อประมวลผลการเก็บ เพิ่ม แลกเปลี่ยน ได้รับ แลก และโอนคะแนนสะสม, เพื่อประเมินประวัติการใช้งานทั้งหมดของท่านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ และเพื่อให้และออกบัตรกำนัล บัตรของขวัญ และใบแจ้งหนี้

  2.2.4) เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน: เพื่อให้ข้อมูล สื่อสารทางการตลาด แคมเปญโฆษณา โฆษณา การแจ้งเตือนที่จำเป็น ข้อเสนอพิเศษ สิทธิประโยชน์ และเอกสารส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของเราแก่ท่าน, เพื่อส่งข่าวสาร จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความการตลาด และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ แบรนด์ และการดำเนินงานแก่ท่าน

  2.2.5) เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่านเพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านได้รับจากเรา บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจของเรา, เพื่อดูแลบริการลูกค้า Call Center และ/หรือ สายด่วนตอบข้อซักถาม คำขอ ผลตอบรับ ข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการชดเชยค่าเสียหาย, เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและจัดการกับปัญหาทางเทคนิค, เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่าน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้สินค้าและบริการ

  2.2.6) เพื่อการตรวจสอบ แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของท่านกับสินค้าและบริการ, เพื่อตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล แจกแจงคุณลักษณะของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล, เพื่อวิจัยด้านการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค, เพื่อรู้จักท่านให้มากขึ้นและเข้าใจลักษณะของท่าน, เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ, เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเราให้เข้ากับความชื่นชอบเฉพาะตัวของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น, เพื่อประเมินประสิทธิภาพแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา, เพื่อระบุและแก้ปัญหาในสินค้าและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน, เพื่อเสริมการพัฒนาข้อมูลเชิงคุณภาพให้ดีขึ้น, เพื่อทราบว่าท่านมีความสัมพันธ์กับคู่ค้าทางธุรกิจอยู่หรือไม่ และเพื่อให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation กับคู่ค้าทางธุรกิจของเราผ่านทางเฟซบุ๊ก หรือหน้าลงทะเบียนร่วม หรือโซเชียลมีเดียหรือแพลตฟอร์มสื่อสารอื่นใด

  2.2.7) เพื่อคัดสรรและเสนอสินค้าหรือบริการที่น่าจะอยู่ในความสนใจและเหมาะสมกับความต้องการของท่านเพื่อให้บริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจของเราใช้ผลลัพธ์จากการตรวจสอบและจับคู่ข้อมูล การแจกแจงคุณลักษณะของข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่อาจอยู่ในความสนใจแก่ท่าน, เพื่อระบุความชื่นชอบของท่านและมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาเนื้อหาบทความในอนาคตให้ตรงกับความสนใจของท่าน

  2.2.8) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ สินค้า และบริการ: เพื่อประเมินผล พัฒนา จัดการ และปรับปรุงบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบบริการ สินค้า ระบบ และการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ ให้แก่ท่านและลูกค้าทั้งหมดของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เพื่อติดตามผลธุรกรรมการซื้อขายของท่าน (การติดตามการขาย) เพื่อพัฒนาการบริการของเรา เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ, เพื่อจัดทำรายงานรวมแบบไม่ระบุชื่อ และวัดผลการดำเนินงานของสินค้าทางกายภาพ ทรัพย์สินดิจิทัล และแคมเปญการตลาด และเพื่อจัดการ ดำเนินการ และดูแลรักษาระบบการชำระเงินของเรา ทั้งนี้ อาจมีการฟังการสนทนา และ/หรือ บันทึกสายการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเรากับท่านเพื่อฝึกอบรมพนักงานของเราและพัฒนาการให้บริการของเรา

  2.2.9) เพื่อรู้จักท่านให้มากขึ้นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านใช้ และสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่ท่านอาจสนใจรับให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการแจกแจงคุณลักษณะจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน เช่น พิจารณาจากประเภทของสินค้าและบริการที่ท่านได้รับจากเรา ความพึงพอใจของท่านที่จะได้รับการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

  2.2.10) เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา: เพื่อบริหารจัดการ ดำเนินการ ติดตาม สังเกตุ และจัดการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเราเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย, เพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้ประสบการณ์ของท่านในการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเราดียิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาแผนผังและเนื้อหาเว็บไซต์ แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มของเรา

  2.2.11) เพื่อจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา การจัดการระบบการสื่อสาร การดำเนินการและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, เพื่อการจัดการธุรกิจภายในตามข้อกำหนด นโยบาย และขั้นตอนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการภายใน และเพื่ออัพเดทฐานข้อมูลของเรา

  2.2.12) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และการกำกับดูแลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่รัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตาม และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว ซึ่งหมายรวมถึง การออกใบกำกับภาษีหรือแบบแสดงรายการภาษี, เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การเงิน และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, เพื่อบันทึกและดูแลการติดต่อสื่อสาร เพื่อการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจให้บริการทางการเงิน หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ตลอดจนเพื่อการสืบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

  2.2.13) เพื่อปกป้องประโยชน์ของเราเพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจของเรา, เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์ของเราเมื่อมีความจำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ เช่น เพี่อสืบหา ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการฉ้อฉล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ๆ, เพื่อจัดการและป้องกันความสูญเสียต่อสินทรัพย์และทรัพย์สินของเรา, เพื่อประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข, เพื่อจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราต่อบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสืบหาและป้องกันการประพฤติมิชอบภายในอาคารสถานที่ของเรา, เพื่อติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ, เพื่อป้องกันและรายงานการกระทำความผิดทางอาญาและเพื่อรักษาความปลอดภัยและคุณธรรมในธุรกิจของเรา

  2.2.14) เพื่อสืบหา ยับยั้ง และป้องกันการฉ้อฉล/การกระทำความผิดตามกฎหมาย: เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่น ๆ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การเงิน ประกันภัย และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบตัวตนลูกค้า (KYC) หรือกระบวนการตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) และเพื่อป้องกันการฉ้อฉลตลอดจนธุรกรรมที่ต้องสงสัย) ซึ่งหมายรวมถึง เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้มาตรการลงโทษหรือคว่ำบาตร (Sanction List) การตรวจสอบและบันทึกภายใน การบริหารจัดการทรัพย์สิน ระบบและมาตรการควบคุมทางธุรกิจอื่น ๆ

  2.2.15) เพื่อโอนในกรณีที่มีการควบรวมกิจการเมื่อมีการขายโอนควบรวมกิจการปรับโครงสร้างองค์กรหรือเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันเราอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯของท่านไปยังบุคคลอื่นใดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว

  2.2.17) ชีวิต: เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใด ๆ

  เมื่อเรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านกับเราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ (หรืออาจต้องยุติการให้) สินค้าและบริการของเราแก่ท่าน

  3. บุคคลที่เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน

  เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้เพื่อการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ อนึ่ง บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีภูมิลำเนาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรไทย ท่านสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมว่าข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านได้ถูกดำเนินการอย่างไร

  3.1 ผู้ให้บริการของเรา

  เราอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างรายอื่นเพื่อให้บริการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเราในการนำส่งสินค้าและบริการให้แก่ท่าน ดังนั้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลฯ ให้แก่บุคคลดังนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโกดังสินค้าและโลจิสติกส์ (3) ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์ (4) ผู้ให้บริการตรวจสอบ แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูล (5) ตัวแทนหรือเอเจนซี่การตลาด การโฆษณา และการสื่อสาร (6) หน่วยงานวิจัย (7) หน่วยงานสำรวจ (8) ผู้จัดแคมเปญโฆษณาและงานอีเว้นท์ (9) ผู้ให้บริการการขายทางโทรศัพท์ (10) ผู้ให้บริการ Call Center (11) ผู้ให้บริการการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การพิสูจน์ตัวตน (12) ผู้รับดูแลงานด้านการบริหารจัดการ (13) ผู้ประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร (14) ผู้ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตที่ได้รับอนุญาต เพื่อตรวจสอบข้อมูลเครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยบางประเภท (15) ผู้ให้บริการที่ปรึกษา และ/หรือ (16) ผู้ให้บริการระบบขนส่ง

  ภายในช่วงระยะเวลาที่ให้บริการ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน อย่างไรก็ดี เราจะให้ผู้ให้บริการดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อการให้บริการเท่านั้น โดยเราจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ทั้งนี้ เราจะทำให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการทุกรายที่เราทำงานด้วยจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านอย่างปลอดภัย

  3.3 คู่ค้าทางธุรกิจของเรา

  เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่านไปยังคู่ค้าทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการตลาดดิจิทัล ผู้ให้บริการด้านการธนาคารและการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจโปรแกรมสะสมแต้มและของรางวัล ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ผู้ประกอบอาชีพทางการเงิน ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้ให้บริการด้านการลงทุน ผู้ประกอบการค้าปลีก ผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ลงทุน คู่ค้าในโปรแกรมร่วมลงทะเบียน คู่ค้าที่ใช้แบรนด์ร่วม เช่น ธนาคาร คู่ค้าที่เราแนะนำซึ่งอาจร่วมกับเราในการเสนอสินค้าหรือบริการ คู่ค้าที่มีสมาชิกร่วม เช่น ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก คู่ค้าที่ค้าส่งข้อมูล ผู้จำหน่ายข้อมูล และคู่ค้าทางธุรกิจเช่น บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation คู่ค้าทางธุรกิจที่เราให้บริการกิจกรรมทางการตลาดแบบ Lead Generation หน่วยงานวิจัย คู่ค้าที่สำรวจตลาดรวมถึงลูกค้าของคู่ค้านั้น ตัวแทนหรือเอเจนซี่สื่อโฆษณา เพื่อทำการวิจัยด้านการตลาด สำรวจ ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการแบ่งส่วนตลาด แนวโน้มและรูปแบบการบริโภค ผู้รายงานเพื่อโฆษณาแคมเปญการตลาดของเรา ในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฯ ฉบับนี้ 

  3.4 เว็บไซต์เครือข่ายสังคม

  เราอนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ระบบการลงชื่อเข้าใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ถือว่าท่านได้ให้อำนาจโดยชัดแจ้งแก่เราในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสาธารณะในบัญชีเครือข่ายสังคมของท่าน (เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล อินสตาแกรม) รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ระบบลงชื่อเข้าใช้งานจากเครือข่ายสังคมดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจมีการสื่อสารอีเมลของท่านไปยังเครือข่ายสังคม เพื่อพิจารณาว่าท่านเป็นผู้ใช้งานในเครือข่ายสังคมนั้นอยู่แล้วหรือไม่ และเพื่อแสดงโฆษณาบนบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านเมื่อเหมาะสม

  เราอาจมีความร่วมมือกับบุคคลที่สามที่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเข้าใช้บริการหรือเข้าร่วมโปรโมชั่นของบุคคลดังกล่าว 

  4. การลบข้อมูลผู้ใช้

  ท่านสามารถลบข้อมูลผู้ใช้ของท่านด้วยการ

 • ล๊อกอินเข้าระบบ
 • เลือกเมนูตั้งค่า
 • คลิกที่ลบข้อมูลผู้ใช้
 • กดยืนยันอีกครั้ง

   

   

  เว็บไซต์ของเรามีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้จากการเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประเภทของคุกกี้ที่จัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้
  การตั้งค่าคุกกี้ ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด